Cai win tai nha TPHCM

Cài đặt máy in Aficio MP 4001/5001


- Đầu tiên setup trên máy rcoh mp 5001.

- Chọn system setting

- nhập địa chỉ IP muốn cài


----Tiến hành cài driver trên máy tinh.

truy cập trang: http://support.ricoh.com/bb/html/dr_ut_e/apc/model/mp41/mp41.htm?lang=en để tải driver về


xong chạy driver vừa tải về.

Tìm tới đường dẫn driver mình vừa tải về.

- truy cập vừa thu mục ta vừa nhận đượ


nhập địa chỉ IP của máy MP 5001 vào run 

tìm đến đường dẫn như hình thư mục disk như hình
Đặt tên máy in 
Chọn Do not share this printer

                                                                                                 
goi mobifone